سوابق اجرایی شرکت

  شرکت تدبیرگران بهساز ملت (سهامی خاص) از آغاز فعالیت تا کنون موفق گردیده دستاوردها و موفقیت های بسیاری را کسب نماید. در زیر به اختصار به برخی از این موارد اشاره شده است:
 • تصمیم سازی مناسب و شفاف از فعالیت مشتری جهت بهره ‌برداری کمیته‌ اعتباری
 • ترویج اشائه فرهنگ شفاف‌ سازی حساب‌ها و فعالیت مشتری
 • کاهش ریسک اعتباری و عملیاتی و به تبع کاهش سایر ریسک‌های مرتبط بانکی
 • کاهش روند ایجاد مطالبات معوق
 • بررسی فعالیت مشتری در ابعاد کمی و کیفی در مقاطع یک ساله به منظور آگاهی بانک از جریان روند فعالیت مشتری
 • تجمیع و ایجاد بانک اطلاعاتی از روند جریان فعالیت‌های اقتصادی مشتریان جهت انجام تحلیل‌های لازم
 • جلوگیری از سوء استفاده از منابع مالی توسط شرکت‌های کاغذی
 • ایجاد سهولت در فرآیند اعطای تسهیلات
 • ایجاد بستر مناسب جهت واحدهای نظارتی درون بانک

پیوندها