اعضای هیئت مدیره

 • مجید ابراهیمی

  نام و نام خانوادگی: مجید ابراهیمی

  سمت: رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)

  پست الکترونیک: -

  تلفن تماس:

 • نورالدین پارساپور

  نام و نام خانوادگی: نورالدین پارساپور

  سمت: مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

  پست الکترونیک: n.parsapour@tadbirgaranbm.com

  تلفن تماس: 021-42969500

 • اسماعیل رستمی

  نام و نام خانوادگی: اسماعیل رستمی

  سمت: عضو موظف هیأت مدیره

  پست الکترونیک: -

  تلفن تماس:

 • احسن اله رادمهر

  نام و نام خانوادگی: احسن اله رادمهر

  سمت: عضو موظف هیئت مدیره

  پست الکترونیک: -

  تلفن تماس: -

 • محسن خوارزمی

  نام و نام خانوادگی: محسن خوارزمی

  سمت: عضو هیأت مدیره (غیر موظف)

  پست الکترونیک: -

  تلفن تماس:

 • محمد مهدی کاظمی

  نام و نام خانوادگی: محمد مهدی کاظمی

  سمت: مدیر اداری، سرمایه انسانی و پشتیبانی

  پست الکترونیک: mm.kazemi@tadbirgaranbm.com

  تلفن تماس: 021-42969441

 • علیرضا صالحی

  نام و نام خانوادگی: علیرضا صالحی

  سمت: مدیر طرح و برنامه

  پست الکترونیک: a.salehi@tadbirgaranbm.com

  تلفن تماس: 021-42969313

 • غلام حسن دریائی

  نام و نام خانوادگی: غلام حسن دریائی

  سمت: مدیر اطلاعات اعتباری

  پست الکترونیک: gh.daryaei@tadbirgaranbm.com

  تلفن تماس: 021-42969200

 • سعید سرآوری

  نام و نام خانوادگی: سعید سرآوری

  سمت: مدیر مالی

  پست الکترونیک: s.saravari@tadbirgaranbm.com

  تلفن تماس: 021-42969400

 • کامیار منکچیان

  نام و نام خانوادگی: کامیار منکچیان

  سمت: مدیر بازرسی و نظارت

  پست الکترونیک: k.monokchian@tadbirgaranbm.com

  تلفن تماس: 021-42969458

 • سارا زارعی

  نام و نام خانوادگی: سارا زارعی

  سمت: مدیر انفورماتیک

  پست الکترونیک: Sa.zarei@tadbirgaranbm.com

  تلفن تماس: 021-42969444

 • بابک داداش زاده

  نام و نام خانوادگی: بابک داداش زاده

  سمت: مدیر ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول

  پست الکترونیک: b.dadashzadeh@tadbirgaranbm.com

  تلفن تماس: 021-42969144

 1 2  

پیوندها