مضامین استراتژیک شرکت

چشم انداز :

شرکت تدبیرگران بهساز ملت بر این باور است که:
 با اتکاء بر سرمایه انسانی دانش محور و بکارگیری استانداردهای ملی و  بین المللی در حوزه های مالی و اعتباری نظیر ارزیابی اموال، اعتبارسنجی و سایر خدمات نوین متناسب با بازارهای رقابتی، به منظور رضایت حداکثری ذینفعان فعالیت  نموده تا به کارآمدترین و تخصصی ترین برند برتر در سطح منطقه طی یک دهه آینده تبدیل شود.

بیانیه مأموریت :

ما به عنوان یکی از شرکت های پیشتاز با نگرش نوآورانه در زمینه ارائه خدمات اعتبار سنجی و ارزیابی اموال در چارچوب استانداردهای ملی و بین المللی، اراده خود را بر این قرار داده ایم تا خدمات شرکت را با رویکرد مبتکرانه در حوزه هایی همچون بررسی و تدوین طرح های توجیهی گسترش داده و خدمات خود را به تمامی متقاضیان در کشور عزیزمان ایران و منطقه ارائه دهیم. شرکت تدبیرگران بهساز ملت ضمن رعایت اخلاق حرفه ای، بهبود مستمر فرآیندها، استفاده از فناوری ها، دانش روز و انجام خدمات با کیفیت در کوتاهترین زمان ممکن، همواره بر حفظ اعتماد ذینفعان تاکید دارد.


اهداف کلان :

•    کسب توانایی های همه جانبه در جهت بهبود کسب و کار
•    تحقق رویکرد حرفه ای گرایی سازمانی با تمرکز بر سرمایه های انسانی
•    همسوسازی حداکثری منافع شرکت و بانک ملت

استراتژی ها :

•    ارتقاء سطح دانش فنی در حوزه انفورماتیک با رویکرد بهبود سامانه های فرآیندی
•    افزایش سودآوری شرکت از طریق بهینه سازی خدمات فعلی و ارائه خدمات نوآورانه
•    بهبود ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فرآیندها
•    ارتقاء سطح تعاملات  شرکت با بانک
•    تحت پوشش قراردادن تمامی زیرمجموعه های بانک ملت در حوزه های عملیاتی
•    اصلاح زیرنظام های مدیریت سرمایه انسانی

پیوندها