اصل 80/20 را فراموش نکنید!

اصل 80/20 را فراموش نکنید!

اصل 80/20 را فراموش نکنید!

در سال 1906 اقتصاد دان ایتالیایی به نام ویلفردو پارتو روزی در باغچه خانه اش متوجه چیز عجیبی شد : 80 درصد از نخود فرنگی های باغچه اش از 20 درصد دانه هایی که کاشته رشد کرده اند !
ویلفردو پارتو مبتکر این اصل یک اقتصاددان ایتالیائی است که برای اولین بار در 1895 این قاعده را بیان کرد.
او متوجه شد اشخاص در جامعه او به دو گروه تقسیم می شوند:گروه محدود نخست که 20 درصد جمعیت را تشکیل می دهند و به لحاظ مالی و نفوذ در شرائط مطلوب قرار دارند.بقیه افراد که 80 درصد جمعیت را تشکیل می دهنددر پایین هرم جامعه قرار دارند.
پارتو بعدا به این نتیجه رسید که تمام فعالیتهای اقتصادی هم از اصل پارتو پیروی می کنند.به عنوان مثال 20 درصد از فعالیتهای شما باعث 80 درصد از نتایج شما می شوند-20 درصد از محصولات یا خدمات شما 80 درصد سود شما را پدید می آورند ...
آیا می توانید حدس بزنید اشخاص معمولا کدام کار را به بعد موکول می کنند؟متاسفانه افراد اغلب انجام 20-10 درصد کارهای در اولویت اول را که اهمیت بیشتری دارند به تعویق می اندازند و بعد خود را با آن هشتاد درصد بعدی سرگرم می کنند که از اهمیت بسیار کمتری برخوردارند و به نتایج کار آنقدرها اضافه نمی کنند.
شما اغلب به کسانی بر می خورید که در تمام مدت روز کار می کنند اما بنظر می رسد کار کمی صورت می دهند.علت آن تقریبا همیشه اینستکه آنها کارهای کمتر ارزشمند را انجام می دهند اما انجام یک یا دو کار اصلی را به بعد موکول می کنند.
ارزشمندترین کارهایی که همه روزه می توانید انجام دهید اغلب سخت ترین و پیچیده ترین کارها هستند.اما اجر و پاداش آنها توام با کار آیی این کارها می تواند بسیار بالا باشد. از ان رو نباید تا آن 20 درصد بالای کارها را انجام نداده اید به سروقت آن هشتاد درصد بروید. قبل از شروع کارتان همیشه از خود بپرسید: (آیا این کار در زمره آن 20 درصد است یا در شمار 80 درصد ؟)
یک اقتصاددان ایتالیایی به نام ویلفر دو پارتو در حین تحقیق راجع به توزیع ثروت در ایتالیا متوجه شد که ۸۰% ثروت کشورش در دست ۲۰% افراد است، او ۲۰% بانفوذ و ثروتمند را، اقلیت مهم و بقیه ۸۰% جمعیت جامعه را اکثریت کم اهمیت نامید، بسیاری از محققان این پدیده را در امور تخصصی خود مورد بررسی قرار دادند و به نتایج مشابه جالبی رسیدند.
پیشتاز مدیریت کیفیت، دکتر ژوزف جورانکه در سال ۱۹۴۰ در آمریکا می زیست، یک اصل جهان شمول را شناسایی کرد و آن را به پارتو نسبت داد، او این اصل را اصل پارتو یا قانون ۸۰/۲۰ نامید.
قانون مذکور یکی از مفیدترین مفاهیم موجود در زمینه مدیریت و زندگی است، به مثال های زیر توجه کنید:
۸۰% سود شما مربوط به ۲۰% از محصولات یا خدمات شماست.
۸۰% بیماران دچار ۲۰% بیماری ها می شوند.
۸۰% انبار شما از ۲۰% لوازم شما پر است.
۸۰% تصادفات مربوط به ۲۰% جرایم رانندگی است.
۸۰% شاخص سهام مربوط به ۲۰% شرکت هاست.
۸۰% مشکلات پرسنلی سازمان شما مربوط به ۲۰% کارکنان است.
جمله كليدي قانون 80-20 :
۸۰% موفقیت شما مربوط به ۲۰% از فعالیت شماست.
ما اغلب افرادی را می بینیم که در تمام مدت کار می کنند، اما ظاهرا کار زیادی انجام نمی دهند، اما انجام یک یا دو کار اصلی را به بعد موکول می کنند.
قاعده کلی ۸۰/۲۰ می تواند به عنوان یک یادآوری روزانه در خدمت شما باشد و به ما یادآور شود که ۸۰% زمان و انرژی خود را بر ۲۰% آنچه واقعا مهم است متمرکز کنیم.


قانون 80/20 جزو اولین اصولی هستند که کارمندان شرکت ها بزرگ دنیا باید کارکرد با آنرا بلد باشند.
قانون 80/20 توانسته بهره وری کارخانه ها را تا 70% افزایش دهد.
در مدیریت زمان با قانون 80/20 میتوان 80% زمان تان را صرفه جویی کنید.

مرجع مقاله:

پیوندها