ارگ راین

ارگ راین

 ارگ راین

رگ رایِن یکی از بزرگ ترین بناهای خشتی جهانه. این بنای تاریخی بزرگ با مساحتی بیش از بیست و دو هزار مترمربع، دومین بنای خشتی بزرگ جهان بعد از ارگ بم هستش که هرساله میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجیه. ارگ راین در جنوب غربی شهر کنونی راین در استان کرمانه. این بنای خشتی تا حدودی به ارگ تاریخی بم شبیهه و بر بالای تپه ای قرار داره. این قلعه بر موجودیت راین قبل از اسلام مهر تأیید می زنه. گفته می شه قدمتش به دوره ساسانیان برمی گرده. در تاریخ کرمان، از قلعه راین در قرن اول ه.ق. نام برده شده . قلعه هایی با قدمت و سابقه بیشتر در این محل وجود داشته که بر اثر حوادث طبیعی از بین رفتن. ارگ راین یکی از دژهای فرمانروایی میرزا حسین خان، در زمان زندیه بوده . فرمانروایی پدر و پسر در این ولایت نشان از رخنه و محبوبیت آنان در این سرزمین داره.تا انجا که این ارگ در بسیاری از منابع با نام ارگ میرزا حسین خان نامیده شده.


دانلود فایل

مرجع مقاله: درگاه انعکاس پیوندی سایبری حزب اله

پیوندها