پیام مدیر عامل

تدبیرگران تلفیقی است از دانش، تخصص، تجربه و مدیریت جهت ارائه خدمات به بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها، شرکت‌های بیمه و تمامی شرکت‌هایی که در زمینه‌های تهیه گزارش اطلاعات اعتباری، ظرفیت‌سنجی و اهلیت‌سنجی، ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول و امکان‌سنجی طرحهای اقتصادی می‌باشند، بر این باور هستیم که توسعه پایدار جز با استعانت از خداوند متعال و رعایت عدل و انصاف و با اتکاء به منابع انسانی توانمند و مجرب محقق نخواهد گردید و در این راستا تلاش در جهت مشتری‌مداری، ارتقای کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و تأمین منافع استفاده کنندگان نه یک شعار که برای ما یک اعتقاد و باور است و عضویت در انجمن ها و کانون‌های تخصصی، خود مصداقی بر آن می‌باشد.

پیوندها