افتتاحیه دفتر شرکت تدبیرگران بهساز ملت در استان اردبیل

افتتاحیه دفتر شرکت تدبیرگران بهساز ملت در استان اردبیل

افتتاحیه دفتر شرکت تدبیرگران بهساز ملت در استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت تدبیرگران بهساز ملت ، دفتر این شرکت در استان زنجان با هدف ارتقای کیفیت خدمات اعتباری در روز یکشنبه  مورخ 14/09/1395 با حضور جناب آقای پارساپور مدیرعامل محترم شرکت تدبیرگران بهساز ملت و جناب آقای جهاندیده مدیر محترم شعب استان اردبیل  و هیأت همراه ، آقایان احمدی مدیر محترم اطلاعات اعتباری و نادعلی مدیر محترم منابع انسانی افتتاح گردید. در این جلسه پس از تلاوت آیات قرآن،جناب آقای جهاندیده مدیر محترم شعب استان با ابراز خیر مقدم و تشکر از تشریف فرمایی مدیر عامل محترم شرکت تدبیرگران جناب آقای پارساپور ، مباحث مهمی را خاطر نشان کردند که خلاصه آن به شرح زیر است .

- سال 88 سیاست تفکیک واحد تصمیم گیر از واحد تصمیم ساز در بانک؛

- تصمیم گیر بانک ، تصمیم ساز تدبیرگران؛

- وجود چنین سیاست بخاطر بهداشت اعتباری و کاهش معوقات بانک می باشد از جمله اثرگذاری شرکت در استان هایی نظیر اصفهان ، تبریز ، شیراز و مشهد در این زمینه؛

- ایراد دستورات لازم جهت راهنمایی همکاران در راستای همکاری با شرکت تدبیرگران بنحو مطلوب؛

در ادامهجناب آقای پارساپورضمن تشکر از مدیریت محترم استان شرکت تدبیرگران را چشم بینای بانک تعبیرکرده و خواستار تعامل جدی همکاران شرکت و بانک ملت استان شدند؛

سپس آقای احمدی جزنیمدیر اطلاعات اعتباری تدبیرگران بحث های تخصصی و فنی درخصوص تهیه اطلاعات اعتباری را توضیح داده و به بعضی سوالات همکاران بانک پاسخ گفتند.