ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول

شرح خدمت
 ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول متقاضیان استفاده از تسهیلات و تعهدات بانکی

اطلاعات تخصصی خدمت
ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول به سه روش، که شامل:

  •     ارزش روز

  •     نقدشوندگی و ارزش منطقه ای

  •     ارائه خدمات حقوقی

   

 • از طریق کارشناسان رسمی دادگستری ذیربط مبنی بر اصلاح دعوی و اقدامات اجرایی جهت وصول مطالبات و ارزیابی به منظور خرید، فروش، اجاره، ترهین و ارزیابی پیشرفت فیزیکی و ريالی پروژه‌ها با استفاده از تخصص‌های مورد نیاز از طریق کارشناسان رسمی دادگستری ذیربط.            
   • مدیریت ارزیابی اموال منقول و غیر منقول

   واحد ارزیابی اموال منقول و غیر منقول شرکت تدبیرگران بهساز ملت با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری و به حداقل رسانی مطالب معوق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در سال 1389 افتتاح گردید.

   گزارش

   با توجه به اهداف بلند مدت این شرکت، مدیریت این واحد همواره تلاش نموده با بهره گیری از کارشناسان مجرب رسمی دادگستری، بکارگیری پرسنل متخصص، بانکهای اطلاعاتی گسترده در سراسر کشور، نرم افزار های مرتبط و همچنین بروزرسانی شیوه ها و روشهای مدرن ارزیابی، گزارشاتی فنی و مستند ارائه نماید و ضمن تضمین بازگشت منابع مالی، مدیران ارشد اعتبارات را در امر تصمیم گیری یاری رساند.

   نظارت

   یکی از مأموریت های مهم واحد ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، نظارت بر طرحها و پروژه ها می باشد که با عنایت به محدود بودن منابع مالی، بررسی و تحلیل جنبه های مختلف اقتصادی، فنی، مالی و حتی اجتماعی طرحها و تهیه گزارشهای توجیهی،  می تواند کمک قابل توجهی به بهینه سازی و مصرف منابع مالی در بخش های مهم و دارای اولویت های توسعه ای هر کشور نماید. همچنین محصول نهایی بانکها و مؤسسات مالی (تسهیلات و حدود اعتباری) در صورتیکه به صحیح تخصیص و اعطاء شوند، باعث رشد و توسعه اقتصادی، ارتقاء سطح رفاه، ایجاد اشتغال و نهایتاً تحقق اهداف توسعه ای در تمام بخشهای کشور خواهد شد. یکی از ابزارهای تحقق اهداف فوق، پیگیری، نظارت و کنترل است که با استفاده از مکانیزم های مناسب می توان انحراف را تشخیص داده و نسبت به اصلاح آن اقدام نمود. مراحل نظارت بر طرح از نظر یک مؤسسه تأمین کننده منابع مالی عبارت است از: سنجش، کنترل و اصلاح عملکرد برای حصول اطمینان از تحقق هدفهای مترتب بر اعطای تسهیلات در چهارچوب مقررات به منظور اتمام موفقیت آمیز طرح. لذا با عنایت به موارد فوق، این واحد با ارائه گزارشات مختلف اقتصادی، فنی و مالی طرحها و پروژه ها در مراحل مختلف سعی در شفاف سازی محل مصرف منابع مالی داشته و مدیران مربوطه را نسبت به چگونگی هزینه تسهیلات اعطایی آگاه می سازد.

   مشاوره

   از دیگر وظایف این واحد ارائه مشاوره در زمینه سرمایه گذاری در پروژه ها می باشد و با توجه به پیچیده تر شدن رقابت در دنیای کسب و کار، ضرورت انجام تحلیل های اقتصادی و سرمایه گذاری بیش از پیش نمایان شده به گونه ای که یکی از اصلی ترین وجوه تمایز سازمان ها در بازار رقابتی، اتخاذ استراتژی و ارائه روشهای صحیح جهت سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی می باشد. از این رو، سازمان ها به منظور بهبود عملکرد خود جهت ارتقاء و تداوم فعالیت خویش، تصمیم گیری های درست و استفاده بهینه از منابع محدود مالی خود نیاز به اخذ مشاوره ای صحیح و قابل اتکا، جهت انجام سرمایه گذاری را دارند تا بتوانند به بالاترین میزان اثر بخشی در سرمایه خود دست یابند. به همین منظور این واحد همواره تلاش نموده با بررسی دقیق درخواست های مشتریان و با شناسایی مخاطرات، پتانسیل های موجود، محک زدن فرصت ها و امکانات مشتریان و در نهایت ارائه تحلیل های فنی، مناسب ترین گزینه را در زمینه ی سرمایه گذاری معرفی نماید.

   خدمات فنی و مهندسی

   این واحد علاوه بر خدمات فوق با هدف ارائه سایر خدمات تکمیلی مورد درخواست متقاضیان و یکپارچه سازی فرآیند تهیه گزارشات ارزیابی با توجه به تنوع تقاضا در بازار رقابتی توانسته با بهره گیری از متخصصین مجرب عمران و معماری نسبت به ارائه خدمات فنی و مهندسی نظیر متره و برآورد پروژه ها، نقشه برداری و مساحی، طراحی، محاسبه و اجرای پروژه های مورد درخواست مشتریان اقدام نماید.

   استعلام ها

   واحد ارزیابی اموال منقول و غیر منقول به منظور افزایش سطح کیفی گزارشات و مستندسازی اطلاعات مندرج در آنها راساً نسبت به اخذ استعلام های چندگانه از قبیل استعلام ثبتی، احراز هویت متقاضیان، استعلام کد پستی و کلیه استعلام های شهرداری همانند عدم خلاف، میزان بدهی های احتمالی، پهنه بندی و ... اقدام نموده و با تطبیق آنها با وضع موجود نسبت به ارائه گزارشات متقن و مستند اقدام نماید.

  پیوندها