ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری

شرح خدمت
ارزیابی و توجیه فنی، بازاریابی، اقتصادی و مالی طرح‌ها و سرمایه‌گذاری برای متقاضیان استفاده از خدمات بانکی و سرمایه‌گذاری

توضیحات تخصصی
امکان سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری، مشارکتی، عمرانی، تولیدی، خدماتی و مشاوره در زمینه‌ی بودجه‌بندی، تأمین منابع مالی و اعتباری طرح‌ها و تهیه‌ طرح توجیحی و بررسی اقتصادی و مالی پروژه‌ها و ارایه‌ی خدمات مشاوره در زمینه‌های فنی، مهندسی تولید، سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه و تکمیل واحدها

پیوندها