تهیه گزارشات اطلاعات اعتباری

تخصص در خدمات بانک، بیمه‌ای، لیزینگ، موسسات اعتباری

شرح خدمت:
اطلاعات تخصصی خدمت:
بررسی عوامل شخصیتی، اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی و مالی و بررسی درخواست اعتبار کوتاه‌مدت و تسهیلات و ضمانت ‌نامه‌ های اعتبارات اسنادی کلیه‌ فعالان اقتصادی

پیوندها