لزوم مبارزه با بیماری‌های لکه برگی در مزارع گندم

بیماری‌هایی همچون زنگ‌های غلات، سفیدکها، و لکه خرمایی به‌خصوص در اراضی دشت و ساحلی که زهکشی مناسب ندارند، جزو مشکلات جدی مزارع گندم محسوب می‌شوند.

راهکارها و توصیه‌ها

برای مقابله با این چالشات، کشاورزان گندمکار به توصیه‌های زیر توجه کنند:

1. پایش و نظارت مداوم

اجرای پایش و نظارت هفتگی مداوم بر مزارع گندم به ویژه در دوره حیات گیاهان ضروری است. این اقدام با همکاری کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک‌های گیاهپزشکی انجام شود.

2. مبارزه با علف‌های هرز

توجه به مبارزه بموقع با علف‌های هرز گندم، به ویژه علف‌های نازک برگ حاشیه مزارع و مرزها، می‌تواند از ایجاد بیماری‌ها و گسترش آنها جلوگیری کند.

3. کوددهی مناسب

مصرف متعادل کود‌های ازته و تاکید بر مصرف کود‌های پتاسه با توجه به نظر کارشناسان تغذیه، در پیشگیری از خسارت بیماری‌ها بسیار مؤثر است.

4. استفاده از قارچکش‌های مجاز

استفاده از قارچکش‌های مجاز با دزهای توصیه‌شده مانند فولیکور و آمیستار اکسترا برای کنترل زنگ‌های غلات و لکه برگی‌ها و همچنین قارچکش فالکن یا رکس دو برای کنترل فوزاریوم خوشه در مرحله گلدهی توصیه می‌شود.

نتیجه‌گیری

بر اساس توصیه‌ها و راهکارهای فوق، کشاورزان گندمکار می‌توانند با مدیریت هوشمندانه و مستمری، به مواجهه با بیماری‌های لکه برگی در مزارع گندم بپردازند و به حفظ و بهبود عملکرد مزارع خود بپردازند.

مجله تحلیلی خبری تدبیرگران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *